ŽREBCIHitri izbor kategorij:

Barva: Regija: Opravljen delovni test:
črnkasti rjavec Bela krajina Opravljen test delovne sposobnosti
črnkasti rjavi pegavec Dolenjska
lisičji serasti Gorenjska
lisjak Goriška
osivi temni lisjak Kočevsko – Ribniška
osivogrivi lisjak Koroška
rjavec Kozjanska
rjavi serec Notranjska
svetli lisjak Pomurje
svetli rjavec Posavska
svetlogrivi lisjak Osrednja Slovenija
temna kostanjeva Savinjska
temni lisjak Severno Primorska
temni rjavec Štajerska
vrani sivec Zasavje

*žrebci, ki imajo ob imenu *, so v privatni lasti, vsi preostali žrebci so v lasti RS-MKO in v upravljanju PRO ZRKSHP

  1. Žrebci, pri katerih podatek ocena/razred ni naveden, so ocenjeni, vendar zaradi manjkajoče-(ih) ocen končnega seštevka ne moremo določiti. Vsi žrebci rojeni do vključno leta 2016 (z izjemo žrebca z RŠ 1101) so priznani za nedoločen čas, žrebci rojeni po letu 2016 pa za obdobje 3 let
  2. Višina vihra, merjena na palico