ŽREBCI


Hitri izbor kategorij:

Barva: Regija: Opravljen delovni test:
črnkasti rjavec Bela krajina Delovni test je opravljen
črnkasti rjavi pegavec Dolenjska
lisičji serasti Gorenjska
lisjak Goriška
osivi temni lisjak Kočevsko – Ribniška
osivogrivi lisjak Koroška
rjavec Kozjanska
rjavi serec Notranjska
Pomurje
Posavska

*žrebci, ki imajo ob imenu *, so v privatni lasti, vsi preostali žrebci so v lasti RS-MKO in v upravljanju PRO ZRKSHP

  1. Žrebci, pri katerih podatek ocena/razred ni naveden, so ocenjeni, vendar zaradi manjkajoče-(ih) ocen končnega seštevka ne moremo določiti. Vsi žrebci rojeni do vključno leta 2016 (z izjemo žrebca z RŠ 1101) so priznani za nedoločen čas, žrebci rojeni po letu 2016 pa za obdobje 3 let
  2. Višina vihra, merjena na palico