ŽEBLJIČKI in TRAKOVI praporja

ŽEBLJIČKI

 • AJDNIK MARKO
 • ANDREJČIČ ZDRAVKO
 • AVŠIČ AMBROŽ
 • BAVEC FRANC
 • BREŽNIK IVAN
 • BUTKOVIČ JOŽE
 • CAFUTA JOŽE
 • DEŽMAN JOŽE
 • DRGAN IGOR
 • FEMC JOŽE
 • GABRON ERIH
 • GERBEC ANTON
 • FERBEC MATJAŽ
 • GERBEC SABINA
 • GJERKEŠ DAMJAN
 • GORC ANTON
 • GORIŠEK NATAŠA
 • GRMOVŠEK BRANKO
 • HLEBŠ MATJAŽ
 • HLEBŠ MIROSLAV
 • HOTKO IVAN
 • KELHER JOŽE
 • KOREN FRANC
 • KOTNIK SLAVKO
 • KRAMAR JANEZ
 • KREMESEC FRANC
 • KRUH JANEZ
 • KUDER IVAN
 • KUNEJ MARKO
 • KUNŠIČ BORIS
 • KUŽNIK FRANCI
 • LAH IVAN
 • LAJKOVIČ FRANC
 • LEKŠAN VEKOSLAV
 • LENART JANEZ
 • LUNKA ANTON
 • MARC BOGOMIL
 • MIHELČIČ JOŽE
 • MIRNIK IVAN
 • MOŽE MARTIN
 • MULEC BOJAN
 • NAPAST MIRKO
 • NUNCIJA EVGEN
 • NUNCIJA MARJAN
 • OBERČ NIKOLAJ
 • OBERSTAR JANEZ
 • OMAHEN FRANC
 • OMAHEN FRANC ML.
 • OMERZA JANEZ
 • PACEK JOŽE
 • PETRIČ PAVEL
 • PETROVČIČ JANEZ
 • PIRNAT FRANC
 • PODLESNIK ANDREJ
 • POSAVSKO KONJEREJSKO DRUŠTVO
 • PREŠEREN JANEZ
 • ROČNIK MARKO
 • ROVŠEK BOJAN
 • RUS FRANCI
 • RUS JANEZ
 • RUTAR MIRKO
 • SIMONIŠEK ANTON
 • SKUBEC MIHA
 • SOJER DANILO
 • SOJER VIKTOR
 • ŠKULJ BOŠTJAN
 • ŠKULJ JOŽE
 • TOMŠIČ ANTON
 • TRETJAK JOŽEF
 • TRETJAK MILENA
 • TURŠIČ IVAN
 • URBANČ JOŽE
 • URBANČIČ ANTON
 • ZAJC PETER
 • ZORENČ PETER
 • ŽELEZNIK JOŽE
 • ŽONTA SLAVKO
 • ZUPAN VALENTIN
 • TRČEK MARJAN
 • TOMŠIČ IVAN


TRAKOVI

 • KONJEREJSKO DRUŠTVO MARTIN KRPAN
 • KONJEREJSKO DRUŠTVO SEMIČ
 • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA LJUBLJANA
 • KONJENIŠKO DRUŠTVO SOSTRO
 • KONJEREJSKO DRUŠTVO RADOHOVA VAS
 • DOMAČIJA GORC
 • OBČINA TREBNJE
 • OBČINA NOVO MESTO
 • OBČINA IG
 • KONJEREJSKO DRUŠTVO KRIM
 • KONJENIŠKO DRUŠTVO CELJE
 • DRUŠTVO PRIJATELJEV KONJ VIŠNJA GORA