PASMASlovenski hladnokrvni konj je avtohtona pasma,  ki se je v Sloveniji izoblikovala v obdobju zadnjih 80 let na osnovi avtohtone populacije konj hladnokrvnega tipa. V pasmo slovenski hladnokrvni konj je bila poimenovana leta 1964. Ker so konji primerni za vzrejo v ravninskih in hribovitih predelih se je zelo razširila in s tem postala najštevilčnejša pasma konj, ki jo rejci danes redijo pri nas.

Slovenski hladnokrvni konj je skladen, čvrst, plemenit konj, srednjega okvirja. Odlikuje ga dober karakter, miren temperament ter pravilni in izdatni hodi, zaradi česar se lahko uporablja kot vprežni konj za različne namene, lahko pa tudi pod sedlom. Predpisana višina žrebcev je 148-160 cm, višina kobil pa 146-158 cm. Zastopane so vse barve z izjemo liscev. Pozitivna lastnost pasme je čvrsta konstitucija, vztrajnost, dobro izkoriščanje krme in dobra plodnost.

Večina rejcev vzreja konje slovenske hladnokrvne pasme z namenom vzreje klavnih konj in žrebet. Velikokrat ga še vedno najdemo kot pomočnika pri delu v gozdu in na polju ali kot parterja v prostem času. S prisotnostjo na različnih slovesnih, kmečkih, turističnih in drugih prireditvah izvrstno promovira slovensko tradicijo in s tem ohranja kulturno dediščino.

Populacija konj  je srednje velika s čimer je zagotovljena stabilnost v reji. Skupno število plemenskih živali je v letu 2019 znaša 1610 živali, od tega je bilo 1483 plemenskih kobil in 127 plemenskih žrebcev. Posamezne kategorije v populaciji so dovolj enakomerno razporejene. Skupno število konj slovenske hladnokrvne pasme je trenutno ocenjeno na približno 3500 živali.

Rejski program za pasmo slovenski hladnokrvni konj na celotnem območju Republike Slovenije izvaja Priznana rejska organizacija Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, ki šteje okrog 350 članov.


Vir:   Strokovni vodja PRO ZRKSHP, Nataša Gorišek, univ.dipl.ing.zoot