Rejski program je namenjen ohranjanju avtohtone pasme slovenski hladnokrvni konj in zagotavljanju rejskega napredka. Obsega ukrepe, ki so potrebni za doseganje rejskega cilja, in selekcijske ukrepe (predvsem postopek ocenjevanja lastnosti zunanjosti in način razvrščanja plemenskih živali v kakovostne razrede). Določa pogoje in način vodenja izvorne rodovniške knjige za pasmo slovenski hladnokrvni konj.

Rejski program - dokument