832 Ferdinand Vulkan XVII-442

Letnica rojstva: 2001

Barva: temna kostanjeva

Ocena/razred: 72/2b

Višina vihra: 166 cm

Naslov oskrbnika:

Franc Koren,

Spodnje Gorje 80d, 4247 Zgornje Gorje

Ferdinand Vulkan

Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.