795 Eros Nero XIII-413

Letnica rojstva: 2000

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 73/2b

Višina vihra: 159 cm

Naslov oskrbnika:

Branko Makovec,

Benečija 4, 8210 Trebnje

795 Eros Nero XIII 413 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.