794 Eternit Vulkan XIV-412

Letnica rojstva: 2000

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Stanko Tomšič,

Palčje 13, 6257 Pivka

794 Eternit Vulkan XIV 412 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.