793 Eben Elmar XV-411

Letnica rojstva: 2000

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 68/+3a

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Stanislav Cerar,

Preserje pri Lukovici 5, 1225 Lukovica

793 Eben Elmar XV 411 5

Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.