792 Estet Vulkan XIV-410

Letnica rojstva: 2000

Barva: rjavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Jože Kolenc,

Zalog pri Škocjanu 18, 8275 Škocjan

792 Estet Vulkan XIV 410 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.