775 Dež Vulkan XIV-339

 

Letnica rojstva: 1999

Barva: rjavec

Ocena/razred: 74/-2b

Višina vihra: 158 cm

Naslov oskrbnika:

Ivan Stele,

Dolenje 1a, 1235 Radomlje

775 Dež Vulkan XIV 339 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.