893 Indus Vulkan XVIII-489

Letnica rojstva: 2004

Barva: rjavec

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 154 cm

Naslov oskrbnika:

Alojz Kotnik,

Gradišče 5, 3257 Podsreda


893 Indus Vulkan XVIII 489v2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.