1072 Vokal Schaunitz XVII-661

Letnica rojstva: 2017

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: /

Višina vihra: / cm

Naslov oskrbnika:

Anton Lunka,

Žerovnica 30, 1384 Grahovo

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.