1069 Vitranc-670

Letnica rojstva: 2017

Barva: rjavi serec

Ocena/razred: /

Višina vihra: / cm

Naslov oskrbnika:

Peter Zajc,

Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora

Vitranc

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.