1068 Vnuk Elmar XVII-672

Letnica rojstva: 2017

Barva: rjavec

Ocena/razred: /

Višina vihra: / cm

Naslov oskrbnika:

Ivan Lah,

Glina 8, 1385 Nova vas

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.