1065 Vogel Nero XIII-666

Letnica rojstva: 2017

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: /

Višina vihra: / cm

Naslov oskrbnika:

Jernej Pečič,

Krašči 52, 9261 Cankova

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.