1064 Vladar Vulkan XVIII-665

Letnica rojstva: 2017

Barva: lisičji serasti

Ocena/razred: /

Višina vihra: / cm

Naslov oskrbnika:

Miha Cebek,

Zgornja Pristava 7a, 2323 Ptujska gora

Vladar vulkan

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.