1063 Vodnar Nero XV-664

Letnica rojstva: 2017

Barva: rjavec

Ocena/razred: /

Višina vihra: / cm

Naslov oskrbnika:

Jože Hočevar,

Brezova reber pri Dvoru 8, 8361 Dvor

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.