1059 Unik Vulkan XVI-659

Letnica rojstva: 2016

Barva: rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 149 cm

Naslov oskrbnika:

Jože Špegelj,

Spodnji Dolič 39, 3205 Vitanje

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.