1058 Ugo Schaunitz XVI-658

Letnica rojstva: 2016

Barva: rjavec

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

JGZ Rinka, Kmetijsko gospodarstvo Mirna,

Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert

1058 Ugo Schaunitz XVI 658 4

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.