1057 Umag Nero XVI-657

Letnica rojstva: 2016

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Franc Perhaj,

Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče

1057 Umag Nero XVI 657 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.