1056 Utrinek-656

Letnica rojstva: 2016

Barva: lisjak

Ocena/razred: 77/2a

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Boštjan Gorc,

Dolenje Selce 13, 8211 Dobrnič

 1056 Utrinek 656 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.