1055 Utik Nero XV-655

Letnica rojstva: 2016

Barva: rjavec

Ocena/razred: 73/2b

Višina vihra: 160 cm

Naslov oskrbnika:

Jernej Burjek,

Žirovski vrh Sv.Urbana 17, 4224 Gorenja vas

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.