1054 Urban Diamant XV-653

Letnica rojstva: 2016

Barva: rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Pavel Jesenšek,

Zgornji Janževski vrh 2, 2364 Ribnica na Pohorju

1054Urban Diamant XV 653

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.