1051 Ugor Vulkan XV-650

Letnica rojstva: 2016

Barva: temni lisjak

Ocena/razred: /

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Železnik,

Potov vrh 24, 8000 Novo Mesto

1051 Ugor Vulkan XV 650

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.