1050 Union Vulkan XV-649

Letnica rojstva: 2016

Barva: rjavec

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 148 cm

Naslov oskrbnika:

Stanislav Ljubi,

Koroška vas 32, 8000 Novo Mesto

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.