1049 Urh Diamant XVIII-648

Letnica rojstva: 2016

Barva: svetlogrivi lisjak

Ocena/razred: 73/2b

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Jelko Kržič,

Dražica 1, 1353 Borovnica

Urh diamant

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.