1048 Tibet Elmar XVI / Ezop*

Letnica rojstva: 2015

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 164 cm

Naslov oskrbnika:

Ivan Poberžnik,

Selovec 65, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

1048 Tibet Elmar XVI 4

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.