1047 Samo Vulkan XVII / Rambo*

Letnica rojstva: 2013

Barva: vrani pegavec

Ocena/razred: 72/2b

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Jože Goljat,

Vrhe 13, 2380 Slovenj Gradec

File 001

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.