1046 Šargo Schaunitz XVI*

Letnica rojstva: 2014

Barva: črnasti rjavec

Ocena/razred: 72/2b

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Martin Može,

Jurna vas 2, 8000 Novo mesto

Šargo schaunitz

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.