1045 Trubar Schaunitz XVII-647

Letnica rojstva: 2015

Barva: rjavec

Ocena/razred: 72/2b

Višina vihra: 150 cm

Naslov oskrbnika:

Branko Grmovšek,

Podgorje pri Pišecah 12, 8255 Pišece

1045 Trubar Schaunitz XVII 647 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.