1044 Titan Nero II-646

Letnica rojstva: 2015

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Kolenc,

Dolenje Dole 7, 8275 Škocjan

1044 Titan Nero II 646 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.