1043 Trubadur-645

Letnica rojstva: 2015

Barva: temni lisjak

Ocena/razred: 76/-2a

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Ivan Lah,

Glina 8, 1385 Nova vas

1043 Trubadur 645 5

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.