1042 Tango Nero XVI-644

Letnica rojstva: 2015

Barva: temni lisjak

Ocena/razred: 72/2b

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Matija Smolič,

Korita 12, 8211 Dobrnič

1042 Tango Nero XVI 644 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.