1041 Tito Vulkan XVIII-643

Letnica rojstva: 2015

Barva: rjavec

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 154 cm

Naslov oskrbnika:

Rajko Zadnik,

Male Lašče 33, 1315 Velike Lašče

1041 Tito Vulkan XVIII 643 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.