1040 Tornado Nero II-642

Letnica rojstva: 2015

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 79/+2a

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Franc Bevc,

Dobrina 5, 3223 Loka pri Žusmu

1040 Tornado Nero II 624 3jpg

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.