1039 Teo Diamant XIII-641

Letnica rojstva: 2015

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 76/-2a

Višina vihra: 151 cm

Naslov oskrbnika:

Vekoslav Lekšan,

Dane 19, 1386 Stari trg pri Ložu

1039 Teo Diamant XIII 641 5

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.