1038 Tenor Vulkan XV-640

Letnica rojstva: 2015

Barva: rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 151 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Šetina,

Dolenje Gradišče 4, 8350 Dolenjske Toplice

Tenor Vulkan

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.