1037 Tabu Vulkan XV-639

Letnica rojstva: 2015

Barva: rjavec

Ocena/razred: 79/+2a

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Klančnik,

Planina na Pohorju 21, 3214 Zreče

1037 Tabu Vulkan XV 639 5

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.