1036 Talisman Vulkan XVIII-638

Letnica rojstva: 2015

Barva: rjavec

Ocena/razred: 79/+2a

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Slavko Vrhovec,

Kamno Brdo 1a, 1294 Višnja gora

1036 Talisman Vulkan XVIII 638 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.