1033 Šanson Diamant XVII-637

Letnica rojstva: 2014

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 157 cm

Naslov oskrbnika:

Jožef Jeram,

Podlanišče 46, 5282 Cerkno

Šanson Diamant

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.