1032 Škaf Vulkan XVIII-636

Letnica rojstva: 2014

Barva: lisjak

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Martina Osojnik,

Olimje 76, 3254 Podčetrtek

1032 Škaf Vulkan XVIII 636 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.