1029 Šan Vulkan XVIII-633

Letnica rojstva: 2014

Barva: rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Branko Trošt,

Vojkova ulica 40, 5271 Vipava

1029 Šan Vulkan XVIII 633 6

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.