1027 Štuk Schaunitz XVI-631

Letnica rojstva: 2014

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 154 cm

Naslov oskrbnika:

Alojz Čož,

Leskovec 2, 1294 Višnja gora

1027 Štuk Schaunitz XVI 631 6

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.