1026 Šah Nero XIV-628

Letnica rojstva: 2014

Barva: rjavec

Ocena/razred: 77/2a

Višina vihra: 157 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Javornik,

Praproče pri Grosupljem 18, 1290 Grosuplje

1026 Šah Nero XIV 628

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.