1025 Šalk Diamant XVII-627

Letnica rojstva: 2014

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 158 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Lovšin,

Goriča vas 3, 1310 Ribnica

1025 Šalk Diamant XVII 627 6

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.