1024 Štanjel Elmar XVI-625

Letnica rojstva: 2014

Barva: rjavec

Ocena/razred: 81/-1b

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Branko Grmovšek,

Podgorje pri Pušecah 12, 8255 Pišece

1024 Štanjel Elmar XVI 625 14

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.