1023 Škocjan-624

Letnica rojstva: 2014

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Aleš Gnezda,

Gorenja Kanomlja 20, 5281 Spodnja Idrija

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.