1022 Šarm Elmar XVI-623

Letnica rojstva: 2014

Barva: rjavec

Ocena/razred: 77/2a

Višina vihra: 150 cm

Naslov oskrbnika:

Ivan Novak,

Vodice pri Kalobju 26, 3233 Kalobje

1022 Šarm Elmar XVI 623 4

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.