1020 Skovir Vulkan XVII-621

Letnica rojstva: 2013

Barva: lisjak

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Dani Kožel,

Škofja vas 22, 3211 Škofja vas

1020 Skovir Vulkan XVII 621 4

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.