1019 Silak Diamant XVII-620

Letnica rojstva: 2013

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 73/2b

Višina vihra: 161 cm

Naslov oskrbnika:

Jože Kolenc,

Zalog pri Škocjanu 18, 8275 Škocjan

Silak Diamant

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.